Terms

ÜLD- JA OSTUTINGIMUSED

Demontering OÜ, registrikoodiga 11074556, Harju maakond, Harku vald, Vahi küla, Laokompleksi, 76918 (edaspidi Poe haldaja) ja klient, kes vormistab Demontering OÜ hallatavas e-poes autolammutus.eu tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
1.2. Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.
1.3. Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

2. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

2.1. Kuvatud tootepildid on reaalse tähendusega ja ei erine tegelikust tootest.
2.2. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviis).
2.3. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3. HINNAD

3.1. Kõikide E-poes olevad toodete hinnad on arvestatud eurodes, info on eraldi vä​lja toodud.
3.2. Poe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.
3.3. Kui Poe haldaja on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. MAKSEVÕIMALUSED

4.1. Tellimuse eest saab turvaliselt tasuda pangalinkide ja krediitkaardiga abil.
4.2. Makse tegemine toimub väljaspool E-poe keskkonda Stripe Payments Europe, Ltd. ja Kevin.eu vahendusel.
4.3. E-poe haldajal puudub ligipääs kliendi panga- ja krediitkaardiandmetele.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal tööpäeval.
5.2. Toodete tarneaeg Eesti piires on 1-3 tööpäeva (väiksed pakid), kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Suurte pakkide (uksed, stanged jne) võib tarneaeg olla pikem, 2-9 päeva. Juhul, kui Poe haldaja ei suuda mõnda toodet 4 päevaga tarnida, informeeritakse Klienti sellest koheselt. Soovi korral on Kliendil võimalus tellimus tühistada ja Poe haldaja hüvitab Kliendile tasutud ostusumma.
5.3. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid kokkuleppel ostjaga.

6. LEPINGUST TAGANEMINE ENNE POE HALDAJA POOLSET LEPINGU TÄITMIST

6.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@autoosa.ee või helistada numbril 5178773. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
6.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Poe haldaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
6.3. Poe haldaja kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.
6.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.

7. TAGASTUSÕIGUS

7.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14 päevane tagastusõigus. Lisaks pakub Demontering OÜ kõikidele kaupadele vähemalt 6 kuulist garantiid juhul kui toote juures ei ole märgitud teisiti.
7.2. Tagastusõigus ja garantii ei kehti juhul kui varuosa on lahti monteeritud või vigastatud kliendi poolt.
7.3. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, või samale krediitkaardile, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.
7.4. Kaupade tagastamisel ei kata Poe haldaja kulusid, mis hõlmavad: transporti, varuosa paigaldamist/testimist ja eemaldamist.

8. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

8.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.
8.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
8.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
8.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).
8.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavatele ettevõtetele.
8.6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
8.7. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Kliendi muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.
8.8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
8.9. Klient annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
8.10. Klient annab Poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

9. KASUTAMISTINGIMUSED

9.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
9.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen nõus poe kasutamise tingimustega ja täidan neid tingimusteta”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

10. PRETENSIOONIDE KÄSITLEMISE KORD

10.1. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kuue kuu jooksul alates kauba üleandmise päevast, v.a pikendatud garantiiga tooted. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Klient peab säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Demontering OÜ e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja probleemi lahendamata jätta.
10.2. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.
10.3. Ekspertiisi teostab Demontering OÜ esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.
10.4. Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi juures, kui klient ei ole Demontering OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.
10.5. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Demontering OÜ tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.

This website uses cookies.